Η Φιλοθέη
Ο Σύλλογος
Ιστορία
Η ζωή
Μονή Βαρνάκοβας
Φωτογραφίες
Πεζοπορία
Βιβλίο επισκεπτών
Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

Καλώς ήλθατε στη Φιλοθέη.

Στο Δή΅ο Ευπαλίου,  έχει ήδη γίνει ΅ελέτη για δίκτυο διαδρο΅ών από τη παραλία Σεργούλας ΅έχρι την Ποτιδάνεια.

Σκέψη του Δή΅ου Ευπαλίου είναι να συνεχιστεί το δίκτυο προς τα δυτικά. Εξετάζοντας επί τόπου και επί χάρτου προτείνεται η διαδρο΅ή: ΕΥΠ1) Φιλοθέη – Καρυά – Τρίκορφο – Κεφαλογιόφυρο – Χάνι Λόη

 Παρατηρήθηκε ότι έχει ενδιαφέρον η σύνδεση της περιοχής Καρυάς – Τρικόρφου – ΅έσω πέτρινης παλιάς γέφυρας Μόρνου (Κεφαλογιόφυρο), ΅ε την Ναυπακτία.

Το πολύ ωραίο Κεφαλογιόφυρο ήταν παλιά χώρος διέλευσης ΅ονοπατιών από Ναυπακτία προς Φωκίδα. Από το Κεφαλογιόφυρο φεύγει ΅ονοπάτι προς της Γριάς το ρέ΅α (Τρανόρε΅α) και από εκεί φτάνει στο Λόη το Χάνι, ΅ετά από διαδρο΅ή 45 λεπτών. Εκεί είναι η αφετηρία του κεντρικού ΅ονοπατιού προς ’νω Χώρα της 4ης ενότητας.

 Συ΅πληρω΅ατικά αναφέρεται το ΅ονοπάτι που ξεκινάει από το ΅ικρό οροπέδιο, ακριβώς στο πίσω ΅έρος του χωριού Τρίκορφο.

 Στην άκρη του οροπεδίου υπάρχει ΅ικρός λοφίσκος ΅ε το εκκλησάκι του Αγ. Κωνσταντίνου στην κορυφή του. Το ΅ονοπάτι περνάει στα αριστερά του λοφίσκου και αρχίζει να κατηφορίζει σε δασικό αδιέξοδο χω΅ατόδρο΅ο επί 1,5km περίπου. Τα ξέφωτα στην περιοχή είναι χαρακτηριστικά, καθώς η έκταση έχει πολύ πυκνό ΅εσογειακό δάσος και δάσος πλατύφυλλης δρυός. Το ΅ονοπάτι διασχίζει τα ξέφωτα και κατηφορίζει ΅έσα σε δάσος, έως ότου φτάνει στο στενό πέρασ΅α – φαράγγι του Μόρνου.

Το ΅ονοπάτι, ΅όλις πλησιάσει το ποτά΅ι, στρίβει αριστερά παράλληλα ΅ε την όχθη, διασχίζει ΅ικρό ρέ΅α και ΅ετά από 200-300m συναντάει το επιβλητικό Κεφαλογιόφυρο. Από εκεί το ΅ονοπάτι συνεχίζει έως του Λόη το Χάνι, διερχό΅ενο και από άλλο ένα πέτρινο γεφύρι στης Γριάς το Ρέ΅α. Η διαδρο΅ή στο κατέβασ΅α είναι ευχάριστη, κάπως κοπιαστική ό΅ως στην άνοδο. Διαρκεί 3 ώρες συνολικά (1 ώρα και 45 λεπτά η άνοδος και 1 ώρα και 45 λεπτά η κάθοδος). Για το ΅ονοπάτι η σή΅ανση κρίνεται αναγκαία. Επε΅βάσεις στήριξης ίσως χρειαστούν το πολύ σε δύο ση΅εία της διαδρο΅ής, επειδή δε διαγράφεται ΅ε σαφήνεια προς τα πού οδεύει.

ΕΥ2) Θρησκευτική διαδρο΅ή: Μονή Αγ. Σωτήρα (Τρίκορφο) – Βυζαντινός ναός Αγ. Ιωάννη - Φιλοθέη – Ι.Μ. Βαρνάκοβας

Μια άλλη πρόταση του Δ.Ευπαλίου και τοπικών φορέων είναι η δη΅ιουργία ΅ια θρησκευτικής – πολιτιστικής διαδρο΅ής που θα διέρχεται από τα ση΅αντικά ΅οναστήρια του δή΅ου. Η Ι.Μ. Βαρνάκοβας ΅ε τη χιλιόχρονη ιστορία της, οι δύο σύγχρονες ΅ονές στο Τρίκορφο, ο βυζαντινός ναός του Αγ. Ιωάννη, που αποτελούν σή΅ερα πόλο έλξης χιλιάδων προσκυνητών απ’ όλη την Ελλάδα ΅πορεί να αποτελέσουν ένα δίκτυο ΅οναστηριών.

Με συ΅πληρω΅ατικά έργα και δράσεις αξιοποίησης των φυσικών πόρων και αρχαιολογικών χώρων ΅πορεί να αναπτυχθεί ένα ΅οντέλο πολιτιστικού – θρησκευτικού τουρισ΅ού.

«η Καλογερική Στράτα» (Βαρνάκοβα, Παλιόκαστρο, Φιλοθέη, 12 πουρνάρια, Δροσάτο)

μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη μια πιο άμεση και ουσιαστική επαφή με την φύση, τους κατοίκους και την ιστορία της περιοχής.  

Η βόρεια πλευρά του χωριού όπως φαίνεται από την θέση ’γιοι Απόστολοι

ΕΥ3) Πολιτιστική – Περιβαλλοντική διαδρο΅ή αξιοποίησης φαραγγιού χει΅άρρου Μανδήλω: Νέα Κούκουρα – Πηγές Θέρ΅α – Χάνι Φασουλά.

Μια ενδιαφέρουσα διαδρο΅ή για την ανάπτυξη εναλλακτικών ΅ορφών τουρισ΅ού στο Δ. Ευπαλίου αποτελεί η παραποτά΅ια διαδρο΅ή του χει΅άρρου της Μανδήλω και ειδικότερα το τ΅ή΅α από οικισ΅ούς Νέα Κούκουρα και Πηγή, προς τις πηγές νερού των «Θέρ΅ων» και ως το Χάνι Φασουλά, συνολικού ΅ήκους 4,5 χ.΅.

Η διαδρο΅ή αυτή δύναται να ξεκινά και νοτιότερα, από τον οικισ΅ό Γρηγορίτικα (3 χ.΅. από την Ν. Κούκουρα).

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδρο΅ής αυτής είναι:
Α) το φαράγγι του χει΅άρρου Μανδήλω ΅ε την πλούσια χλωρίδα και πανίδα
Β) τα πλούσια και πηγαία νερά των Πηγών Θερ΅ά
 Γ) Ο ση΅αντικός αριθ΅ός νερό΅υλος (έξι) που λειτουργούσαν παλαιότερα. Από τους 6 αυτούς νερό΅υλους, σή΅ερα λειτουργεί ένας και επίσης ένας άλλος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, οι τρεις (καλογερικοί ΅ύλοι) είναι ερείπια και ένας, ο σπουδαιότερος, που ανήκει στο Δ.Δ. Φιλοθέης, έχει προταθεί στο Ο.Π.Α.Α.Χ. για ανακαίνιση.
 Δ)το ιστορικό ΅οναστήρι Αϊ Γιάννης των Θερ΅ών (παλαιό ΅ετόχι της Ι.Μ. Βαρνάκοβας) από την εποχή των Κο΅νηνών, ΅ε σωζό΅ενο το ο΅ώνυ΅ο εκκλησάκι πάνων στα παλιά ερείπια και επίσης γνωστό για το πρώτο ολοκαύτω΅α το 1821 της περιοχής.
Ε) ο αρχαιολογικός χώρος που πρόσφατα ανακαλύφθηκε στον Ν. Κούκουρα, ήτοι παλαιά χριστιανική εκκλησία του 6 ΅.Χ. αι. της Ανάληψης του Σωτήρος, ΅ε ψηφιδωτά και τάφους  


Διαδρο΅ές ΅ε ποδήλατο βουνού (mountain-bike).: Διαδρο΅ή: Φιλοθέη – Αυχένας ΅εταξύ Φιλοθέης - Αγ. Αρσενίου – Εκκλησάκι Αγ. Αρσενίου – Ι.Μ. Βαρνάκοβας – Φιλοθέη. Τα δάση και η θέα προς το φαράγγι του Μόρνου είναι εκπληκτικά.


Παναγή Τσαλδάρη 81, 16232 Βύρωνας. Τηλ. 210 7624733